Akty prawne

  • REGULAMIN DOMÓW STUDENCKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01. PAŹDZIERNIKA 2013R.  PDF DOCX
  • ZMIANY W REGULAMINIE DOMÓW STUDENCKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 17.07.2017 PDF DOCX