Cennik -komunikaty dotyczące wysokości opłat

KOMUNIKAT NR 18 Rektora ZUT z dnia 5 września 2017 r. o wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obowiązujący od 01.10.2017r.

skan dokumentu z podpisem

dokument bez podpisu

---------------------------------------------------------

KOMUNIKAT NR 19 Rektora ZUT z dnia 5 września 2017 r. o opłatach dobowych za miejsce w domu studenckim obowiązujący od 01.10.2017r.

skan dokumentu z podpisem                      

dokument bez podpisu

-------------------------------------------------------